+49 7364 20 3500 Kontakt

    Programvara ZEN

    Bara med rätt mikroskopprogram kan du fullt ut utnyttja alla funktioner på din imaging-station. Våra lättanvända, modulära programvaruplattformar låter dig fånga in, bearbeta och analysera bilder i flera dimensioner och vid olika tidpunter. Icke-destruktiv bildbehandling och filformat som utvecklats speciellt för mikroskopi är bara två av de många fördelarna som garanterar reproducerbara resultat för dina experiment.