Colofon

Carl Zeiss NV-SA Ikaroslaan 49 1930 Zaventem België

E-mail: sales.bnl@zeiss.com

Bedrijfsleiding:
Stefan Claes

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:
Stefan Claes

Plaats van vestiging: Zaventem

Online-klachtenprocedure

De EU heeft een online procedure opgesteld voor het beslechten van geschillen tussen ondernemers en consumenten. Informatie hierover vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.